امّا پیش از همه چیز، نخستین توصیه‌ی من امید و نگاه خوشبینانه به آینده است. بدون این کلید اساسیِ همه‌ی قفلها، هیچ گامی نمیتوان برداشت. آنچه میگویم یک امید صادق و متّکی به واقعیّتهای عینی است. این‌جانب همواره از امید کاذب و فریبنده‌ دوری جسته‌ام، امّا خود و همه را از نومیدی بی‌جا و ترس کاذب نیز برحذر داشته‌‌ام و برحذر میدارم. در طول این چهل سال -و اکنون مانند همیشه- ت تبلیغی و رسانه‌ای دشمن و فعّال‌ترین برنامه‌های آن، مأیوس‌سازی مردم و حتّی مسئولان و مدیران ما از آینده است.

خبرهای دروغ، تحلیل‌های مغرضانه، وارونه‌ نشان دادن واقعیّتها، پنهان کردن جلوه‌های امیدبخش، بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشان دادن یا انکار محسّنات بزرگ، برنامه‌‌ی همیشگی هزاران رسانه‌ی صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان ملّت ایران است؛ و البتّه دنباله‌های آنان در داخل کشور نیز قابل مشاهده‌اند که با استفاده از آزادی‌ها در خدمت دشمن حرکت میکنند.

ادامه مطلب

جیحون و جالوت، دوتا دوتا یا تنها

گام دوم؛ مرحله دوم، به خط زدن!

مراد از آزادی در بندهای پایانی بیانیه چیست؟

امید ,دادن ,کوچک ,برحذر ,کاذب ,نیز ,آینده است ,نشان دادن ,کردن عیوب ,عیوب کوچک ,کوچک و

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

dieselgenerator16 شهید عباس مرادیان paksazanmohit اجاره سند برای آزادی زندانی . اجاره سند برای دادگاه . اجاره وثیقه نجیب nilufaranehs خرید نخ اکریلیک فرش ماشینی نخ هیت ست شده پیشرفت شخصی گروه اطلاع رسانی دانا کرد موزیک